Oświadczenie:
W wyniku błędu ludzkiego w wynikach konkursowych zostało błędnie opublikowane dwa razy to samo imię i nazwisko wśród osób nagrodzonych. Komisja konkursowa wybrała w miejsce błędnie wytypowanej osoby, nową osobę nagrodzoną w kategorii INSTAX: AGNIESZKA BRZOZOWSKA